Hur kan man realisera det unika regikonceptet (tvåsidors arenakoncept) med bland annat en mobil, vridbar/roterande scen (där mannen och kvinnan i stora skeden befinner sig framför sina datorskärmar och kommunicerar) för att framhäva den komplexa rumsliga gestaltningen av rollinnehavarnas virtuella och verkliga identiteter samt de parallella världar publiken konfronteras i och med detta?

Hur förändras den rumsliga interaktionen mellan människor med nya tekniska hjälpmedel och hur kan dessa förändringar gestaltas? Hur kan man hitta nya sceniska metoder för operans gestaltning med dess komplexa rum? Kan också operahus utöver de traditionella komma att bli aktuella, som exempelvis evenemangsarenor, sporthallar, idrottsarenor och gasklockor? Vi tror och siktar på det, samt vänder oss därmed till en ny och stor publik (nationellt som internationellt), sagt med tanke på operans aktuella ämne: kärlek på Internet.

Vi vill samarbeta med näringsliv mot ändamålsenliga scentekniska lösningar för operans komplexitet beträffande just rumsligheten och som lyfter, förstärker och tydliggör operans handling. Vi är därför glada för att det tekniska konsultföretaget Ramböll sponsrat med en ritningskonstruktion av den speciella, roterande och mobila scenen: scen.pdf 

Vad gäller just tekniken får den dock inte vara ett mål i sig, utan i allt väsentligt belysa, stärka och lyfta skeendet mellan aktörerna, vilket kan vara nog så utmanande.