Apropå detta med sponsring.

Nedan finns ett talande exempel på hur sponsring ofta ser ut i vårt land  direkt hämtat från Nordea banks hemsida. Det är alltså sport, sport, och åter sport man satsar på, en reklamfinansierad sport som inte sällan kantas av dopning och utslagning. Allt detta i den goda idrottens anda. När Nordea talar om "allmänna hälsan på sikt" glömmer man bort helhetssammanhanget och människans behov av en kreativitet utanför  sportens snäva och monotona värld. Det handlar om intellektuell hälsa också. Men det vill och kan man inte förstå.  I likhet med de flesta andra företag i Sverige tror Nordea endast på, just det: sport och idrott. Längre än så sträcker sig inte ambitionen och viljan att synas i sponsringssammmanhang; tämligen tragiskt, eftersom det inte främjar hela kroppen (själen inkluderad). Visst bejakade de gamla grekerna idrotten, absolut, men minst lika mycket värnade och hyllade man kulturen i form av dramor, komedier, litterära och filosofiska mästerverk samt musik. De kunde således greppa människans hela behov, och inte bara framhålla "behovet" av att sparka på en fotboll. 

namnteckning.jpg

 lin3.gif 

"Nordea sponsrar en ljusare framtid för barn och ungdomar

Nordeas vill göra det möjligt för barn och ungdomar att ägna sig åt olika typer av idrott och sport. Nordea eftersträvar bred sponsring som når många människor, så att den positiva effekten kommer fler till del och samhället gynnas. Exempelvis anordnar Nordea varje sommar friidrottsskolor för ungdomar i Sverige, och handbollsskolor för ungdomar i Danmark. På så sätt sporras många ungdomar att pröva sina talanger och vidareutveckla dem. Idrott är ett bra sätt att uppväga en allt mer stillasittande livsstil, och om de unga skaffar sig goda motionsvanor bidrar detta till den allmänna hälsan på sikt. Fysisk aktivitet är också bra för självförtroendet, vilket man har nytta av i många sammanhang." [från Nordeas hemsida: extern länk]