Sponsor för scenisk uppsättning? länk.

lin3.gif

Samarbete har inletts med Leonardo Wehlander från Art of Sound för filmatisering av olika slag.

lin3.gif

Ett stort tack riktas till Budwheels för att de sponsrat operaprojektet med transporter av utrustning till föreställningarna (kortversion) den 5-6 november 2015 i Eric Ericsonhallen.

 

lin3.gif

Tack till Teater Giljotin för den ljusutrustning vi fick låna till Eric Ericsonhallens föreställningar den 5-6 november 2015.

lin3.gif

 Tack till Martin Hellberg för hjälp med tekniklösningar och scenbygge i Eric Ericsonhallen.

lin3.gif

Centas sponsrar med datorutrustning till föreställningarna i Eric Ericsonhallen den 5-6 november 2015, vilket tacksamt erkännes. 

lin3.gif

   operaprojektet samarbetar med Eric Ericson International Choral Centre

lin3.gif

Operan "I annan himmel  är förlagd på Colombine teaterförlag.

lin3.gif

Claes Enwall dokumenterar en del av operaprocessen i bild. Ta gärna del av hans film "Porslinsblomman och kärleken".

 lin3.gif 

Stockholms stads kulturförvaltning stöder operaprojektet.

 lin3.gif

Helge Ax:son Johnson stiftelse har bidragit med medel för komponerande av musik och libretto samt inspelning av soundtrack.

 lin3.gif 

Föreningen Svenska Tonsättare bidrar med juristhjälp till tonsättare och regissör i författandet av ett samarbetsavtal dem emellan.

 lin3.gif 

Projektets ekonomi och administration sköts i samarbete med SMartSe.

 lin3.gif

Irréaliste förlaget har producerat grafisk material och Irréaliste Art Film Production & Edition en kort intervju-film med solisterna.

 iriarte-forlaget.jpg   lin3.gif

Teknik-konsultbolaget Ramböll Sverige AB har bidragit till operaprojektet med en ritning på en roterande och mobil scen som smidigt ska kunna upp- och nedmonteras på olika slags spelarenor vid framförandet av operan I annan himmel. Mer om scenen här.          klicka mig               

Konstruktör av ritningen är engelske ingenjören Graham Edge, verksam vid Ramböll i Stockholm sedan hösten 2012.

lin3.gif
Elektronmusikstudion i Stockholm (EMS) tillerkänns ett varmt tack för att vi kan få arbeta i dess studior samt låna högkvalitativ ljudutrustning till testföreställningen i Södertälje den 24 oktober 2013  och i Eric Ericsonhallen i Stockholm den 18 januari 2014.

 lin3.gif

Ett stort tack också till Sofia församling i Stockholm för att vi fick låna scenpodier till testföreställningen på Tom Tits Experiment i Södertälje den 24 oktober 2013.
 
sofia.pnglin3.gif

 För utlånande av ljusutrustning till föreställningen i Södertälje 24 oktober 2013 tillerkänns "Scenteknik" ett varmt tack.

scenteknik-logga5-2011.jpg
lin3.gif
En stor eloge till Anders Blomkvist, scenmästare på Musikaliska, för dennes ovärderliga och fina handledning beträffande ljudutrustning inför testföreställningen i Södertälje.

 

lin3.gif
Intercult tackas för utlånande av projektor och kamera till testföreställningen på Tom Tits Experiment i Södertälje.

 

intercult-logo.gif
lin3.gif

Tom Tits Experiment i Södertälje, samarbetspartner i första testföreställningen den 24 oktober 2013.

footer-logo2.png

  lin3.gif