Ett stort och varmt tack till följande personer som bidragit med finansiellt stöd till att operan ska kunna förverkligas:

Christina Nilsson 
Rune Sundberg 
Margareta Sollenberg Leine