Publiken kommer att följa konfrontationen mellan deras virtuella identiteter (på nätet) och deras verkliga (fysiska).  Det kommer att presenteras ett unikt regikoncept, en tvåsidors arena med parallella sceniska rum för att belysa operans laddade och suggestiva atmosfär i huvudpersonernas olika världar. 

[Niklas Hellberg, regissör och scenograf]. Hellbergs regikoncept: här.