"Ord ur hjärtat på Midsommarafton den 19 juni 2015 riktade till följande kulturinstitutioner i detta land – de flesta statliga och således subventionerade med skattepengar:

Konstnärsnämnden, Statens Musikverk, Kulturbryggan, Innovativ Kultur, Stockholms Läns Landsting…

Det är med stor besvikelse och numera ren ilska jag konstaterar att ni konsekvent avslagit och avslår våra ansökningar om stöd, trots den långa och idoga kamp vi lagt ner och lägger ner för att ta detta opera-projekt i land.

Hade det inte varit för tonsättaren Jonas Forsell som vid sitt allra sista uppdrag i Stockholms stads kulturförvaltning våren 2014 höll ett ”brandtal” för operan I annan himmel hade vi sannolikt även fått avslag därifrån. Tack Jonas, för att du bidragit till att operabåten fortfarande håller sig flytande.

Och hade det inte varit för Christina Nilsson Öbergs generösa stöd så kommer vi inte heller att kunna spela in operans soundtrack. Ett utomordentligt varmt tack för Ditt stöd, Christina, till såväl projektet som till själva inspelningen av orkestermusiker.

Men är det så här vi ska ha det? Att privatpersoner ska måsta gå in och rädda ett hårt arbetande kulturprojekt? Till skillnad mot ovan nämnda diskriminerande kulturinstanser så upplever många människor jag stött på att denna opera är såväl nydanande inom just opera-genren som kulturellt intressant och värd att framföras.

Och som viss balans (om än en bräcklig sådan) till mina öppenhjärtiga och kritiska synpunkter gentemot de statliga instanserna vill jag tacka Helge Ax:son Johnsons stiftelse för att de denna Midsommar trots allt bidragit med visst medel till operan I annan himmel" ämnade att spela in bleckblåsmusiker. 

[Lennart Westman]