Kulturklimatet blir allt kärvare och den "kommersiella" musiken prioriteras till nackdel för "konstmusiken." Därför uppskattar vi varmt alla privata bidrag och synliggör gärna givare samt informerar dessa genom nyhetsbrev om olika evenemang kring operans fortsatta arbete mot helaftonsföreställningen och premiären av "I annan himmel".

För varje bidrag på 250 kr får man också 1 st. fribiljett till premiären som beräknas ske i Eric Ericsonhallen under våren 2015.

Det gör man genom att sätta in ett valfritt belopp på operans plusgirokonto 127 34 47 - 1. Märk då detta med ”operastöd” och uppge ditt namn. Vi ber dig också att meddela oss per mejl om ditt stöd så vi verkligen kan nå dig när det blir premiärdags. Tack!

Följande har lämnat ett bidrag med 250 kr och kommer därmed erhålla en biljett till premiären:

Oskar Lissheim Boëthius
Robert Holmin & Christina Knochenhauer
Robert Robertsson 
Cristina Jonsson 
Barbro Hammarberg 
Jolanta Plisko
Per Lenner & Monica Sihlén

Sofia församling i Stockholm (20 st.)

------------------------------------------------------------------------------------