Avslag

Följande kulturinstitutioner i Sverige har avslagit  operaprojektets ansökningar om stöd:

* Konstnärsnämnden, 2012 

Innovativ Kultur, 2012

Statens Musikverk, 2012

Kulturbryggan, 2012 

* Konstnärsnämnden, 25 mars 2013 (ytterligare ett avslag under 2012)

Innovativ Kultur, 26 mars 2013 (ytterligare ett avslag under 2012)

Statens Musikverk, 11 april 2013 (ytterligare ett avslag under 2012)

Kulturbryggan, 4 juni 2013 (ytterligare ett avslag under 2012)

* Svenska Postkodslotteriets Kulturstiftelse, 12 september 2013

* Stockholms stads kulturförvaltning, november 2013

Statens Musikverk, mars 2014

Kulturbryggan, april 2014

* Stockholms Läns Landsting, såväl under 2014 som under 2015

Statens Kulturråd november 2015

Statens Kulturråd april 2016

Statens Musikverk, april 2016